9MYWTKCLH47XGH

ส่งภาพขึ้นจอใช้แบบสายหรือไร้สายดีกว่ากัน

ส่งภาพขึ้นจอใช้สายหรือไร้สายดีกว่ากัน ? มีลูกค้าหลายท่านถามแอดมินว่า ถ้าอยากส่งภาพขึ้นจอ โปรเจคเตอร์ จอแอลอีดี จอสัมผัสอัจฉริยะ ควรใช้แบบสายสัญญาณต่อตรงไปเลย หรือ ต่อแบบไร้สาย ผ่าน Wireless Sharing box ดี วันนี้แอดมินมีคำตอบ สั้นๆ มานำเสนอคะ

การแสดงภาพผ่านสาย HDMI:

ข้อดี:

 1. คุณภาพรูปภาพคงที่: การส่งสัญญาณผ่านสาย HDMI มักจะมีคุณภาพที่ดีและคงที่ เนื่องจากไม่มีการสูญเสียสัญญาณที่เกิดขึ้นในการถ่ายโอนแบบไร้สาย.โดยเฉพาะการใช้สายที่มีระยะไม่เกิน 10 เมตร 
 2. ความเร็วในการถ่ายโอน: สาย HDMI มีการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็ว และสามารถรองรับความละเอียดที่สูง. ตอนนี้มีถึง 8K
 3. ไม่มีความล่าช้าในสัญญาณ: การใช้สายทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งสัญญาณ. (สาย HDMI ยาวไม่เกิน 10 เมตร ไม่ผ่านตัวแปลงสัญญาณ)

ข้อเสีย:

 1. สายสัญญาณ: สาย HDMI มักจะมีความยาวที่จำกัด เพื่อคุณภาพของภาพที่ดี แอดมินแนะนำไม่เกิน 10 เมตรหากเกินควรปรับไปใช้ HDMI Extender หรือ อุปกรณ์แปลงสัญญาณอื่นๆ หรือใช้สายแบบ Fiber optic 
 2. จำกัดในการเดินสาย เสียบสาย  หัวแจ๊คของ HDMI บางรุ่น บางยี่ห้อ มีขนาดใหญ่และหนา ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ port ของอุปกรณ์ ได้ แอดมินเคยเจอ ช่องใต้ฐานกล้อง แคบมากสายใส่ลงไปไม่ได้ หรือพอเสียบติดๆกันแล้ว หัวแจ๊ค เบียดกัน
 3. ความไม่สะดวกในการจัดการ: สาย HDMI มาเป็นเส้นยาวหากยาวเส้นละ 15 เมตร มีสัก 10 เส้น ต่อสายพร้อมๆ กันเพื่อรอสลับภาพในการนำเสนอ แอดมินแอบมินหัว ตอนเดินสาย และเก็บสายเลยคะ

การแสดงภาพแบบไร้สายผ่าน Wireless Sharing Box:

ข้อดี:

 1. ความสะดวกในการใช้งาน: การใช้ระบบไร้สายช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งาน. บางยี่ห้อ ส่งภาพแบบ air playt หรือกดปุ่มเดียวภาพขึ้นได้เลย
 2. ยืดหยุ่นในการติดตั้ง: ระบบไร้สายช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ และยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งอุปกรณ์. ไม่ต้องลากสาย เดินทางให้วุ่นวาย
 3. ความสามารถในการแชร์: สามารถแชร์จอหรือการแสดงภาพจากอุปกรณ์หลายๆ ตัวได้พร้อมกัน. ทั้งจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือ Tablet IPAD  บางยี่ห้อ แสดงภาพพร้อมก้นได้ถึง 8 หน้าจอ รอคิวนำเสนอได้ถึง 50 คน 

ข้อเสีย:-

 1. คุณภาพรูปภาพ: การถ่ายโอนผ่านไร้สายอาจมีความล่าช้าหรือสูญเสียของสัญญาณทำให้คุณภาพรูปภาพลดลง.
 2. ข้อจำกัดในการรองรับ: บางระบบไร้สายอาจจำกัดในการรองรับความละเอียดหรือความเร็วในการถ่ายโอน. บางรุ่นทำได้แค่ Full HD  
 3. การรบกวนสัญญาณ: มีโอกาสที่สัญญาณไร้สายอาจถูกรบกวนหรือมีสัญญาณที่ไม่คงที่ เช่นการมีสัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณอื่นที่ทำให้สัญญาณผิดปกติ. 

การเลือกใช้วิธีการแสดงภาพที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์การใช้งานของแต่ละสถานที่ ขอสรุป สั้นๆ  เป็นแนวทางดังนี้คะ

เลือกใช้แบบ สาย ถ้าคุณ

 • เน้นนำเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ เพียงครั้งละ 1 เครื่อง
 • ระยะสายไม่ไกล และหรือ เดินสายได้ง่าย
 • ไม่ต้องการ ลงโปรแกรม หรือซอพแวร์ใดๆ ในเครื่อง
 • มีงบประมาณจำกัด(บางทีเดินสายก็แพงกว่าถ้าเดินไกล แต่คุณภาพก็ดีกว่าคะ)

เลือกใช้แบบ ไร้สาย ถ้าคุณ

 • ต้องการนำเสนอพร้อมกันหลายอุปกรณ์ ใน 1 หน้าจอ
 • นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  ipad หรือ Tablet
 • เดินสายลำบาก ยุ่งยากในการติดตั้ง
 • มีงบประมาณ เพียงพอ

หากต้องการคำแนะนำ การเลือกซื้อเพิ่มเติม สอบถามราคาสายสัญญาณ HDMI หรืออุปกรณ์ส่งภาพไร้สาย  ติดต่อแอดมินได้ที่ โทรศัพท์ 061-743-9656 ไลน์ไอดี @sssth ยินดีบริการคะ

 

Visitors: 981,165