9MYWTKCLH47XGH

จอสัมผัสอัจฉริยะ Interactive Board คืออะไร เลือกซื้อยังไงดี

 

      จอสัมผัสอัจฉริยะ ,กระดานอัจฉริยะ ,จอทีวีเขียนได้  ,กระดานดำอิเลคทรอนิกส์ ,Interactive Board ,Interactive Flat Panel Digital Flipchart และอีกหลายชื่อ ที่เรียกกัน แอดมินขอเรียกเป็น จอสัมผัสอัจฉริยะ สำหรับบทความนี้นะคะ 

     เนื่องจากปัจจุบัน คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการ ใช้นิ้วมือ ขีดเขียน ควบคุม จอโทรศัพท์ มากขึ้น ผู้ผลิตจึงมีไอเดีย ในการผลิต จอสัมผัสอัจฉริยะ มาจำหน่าย เพื่อให้ ใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องมีความรู้ด้านไอที ก็ใช้ได้ และทีสำคัญ สะดวกกว่าใช้โปรเจคเตอร ์หรือโน้ตบุ๊คเพียงอย่างเดียว 

     ถ้าถามว่า จอนี้ ดีกว่าโปรเจเตอร์ ดีกว่าสมาร์ททีวี ดีกว่า คอมพิวเตอร์อย่างไร ขอสรุปง่ายๆ ว่า ดีกว่าเพราะ เขียนได้ ลบง่าย แชร์สบาย ค่ะ เพราะจอสัมผัสอัจฉริยะ สามารถใช้ นิ้วมือ ปากกาขีดเขียนนนจอ และใช้นิ้วมือ หรือฝ่ามือลบ ย่อขยาย ภาพ ข้อความได้  รวมทั้งเมื่อเขียนแล้วสามารถบันทึกเป็นภาพนิ่ง วีดีโอ  และแชร์ ไปยังผู้ร่วมประชุมได้ทันที ดี๊ดี ค่ะ 

 

 

  

  จอสัมผัสอัจฉริยะ ต่างจากสมาร์ทีวีอย่างไร นฐานะที่แอดมินและทีมทดลองใช้งานมาหลายรุ่น ขอตอบดังนี้ค่ะ

1 สมาร์ททีวี  อุปกรณ์ Panel พาแนลภายในออกแบบมาให้ใช้งานตามบ้าน ใช้งานแบบ 8 ชั่วโมงต่อวัน มีค่าความสว่างของจอ น้อยกว่า จอสัมผัสอัจฉริยะ ที่เป็นจอแบบ Commercial Grade ใช้งานได้ 16 ชั่วโมงติดกัน 7 วัน มีความสว่างจอที่มากกว่า รวมทั้งมีฟังก์ชั่น หรีแสงอัตโนมัติ ในบางรุ่น

2 สมาร์ททีวี  มีแอนดรอยด์ภายใน แต่เพิ่ม Windows ไม่ได้ ในขณะทีจอสัมผัสอัจฉริยะ มี ออปชั่นในการเพิ่ม คอมพิวเตอร์ slot OPS  สำหรับใช้งานฝั่งวินโดว์ และมีโปรแกรม สำหรับ ขีดเขียน ข้อความ บนจอ มีฟังก์ชั่น กระดานไวท์บอร์ด  บางยีห้อ มีฟังก์ชั่น แทรกภาพ แทรกรูป ทางการศึกษา เช่น ตารางธาตุ  กราฟ สูตรเคมี 

3 สมาร์ททีวี บันทึกหน้าจอ  บันทึกไฟล์ และแชร์ไปยัง ผู้ชมไม่ได้ ในขณะที จอสัมผัสอัจฉริยะ สามารถทำได้ทุกข้อ และทำได้ง่ายด้วยค่ะ

4 สมาร์ททีวี มีกระจกหน้าจอแบบธรรมดา ไม่ทนต่อการขีดและกระแทก  จอสัมผัสอัจฉริยะ มีกระจกหน้าจอนิรภัย(แตกแล้วไม่บาดมือ)  ค่า 7H ทนต่อการกระแทก ขูดขีดจากโลหะ จึงมั่นใจได้ว่าจอรับแรงกดจากการเขียนได้ดี 

5 สมาร์ททีวี มีราคาทีประหยัดกว่า เหมาะสำหรับการแสดงภาพ ในขณะที่ จอสัมผันอัจฉริยะ เขียนได้ ลบง่าย แชร์สบาย และทนทานกว่า ค่ะ

 

จอสัมผัสอัจฉริยะ หากแบ่งตาม sensor  มีอะไรบ้าง แอดมินขอตอบตามที่นิยมในปัจจุบัน มี 2 ประเภท คือ

    1 อินฟราเรดเซนเซอร์  Infrared sensor ใช้หลักการตัดกันของลำแสง ที่อยู่บนจอ เวลาใช้งาน เราสามารถใช้นิ้วมือหรือปากกา หรือวัตถุทึบแสง เขียนได้

    ข้อดีคือ ราคาประหยัด รับประกันพาเนล นานกว่าอีกแบบค่ะ หากปากกาทีแถมมาหาย ก็สามารถใช้ปากกาหัวยางหรือวัตุทึบแสงอื่นๆเขียนได้แทน ข้อเสียคือ เวลาเขียนต้องระวังไม่ให้ฝ่ามือ สันมือไปโดนจอภาพค่ะ  และไม่สามารถเขียนแบบลงหรือเบาน้ำหนักได้ละเอียด ค่ะ 

    2 แคปพาซิทีฟ เซนเซอร์ capacitive sensor โครงสร้างของจอแบบนี้ จะประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วยอ็อกไซด์ของโลหะ แบบโปร่งแสง เมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่มุมทั้งสี่ของจอ เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแผ่น ผู้ใช้จะต้องใช้นิ้วมือเปล่าๆ สัมผัสที่จอเพื่อดึงกระแสจากแต่ละมุมที่ให้แรงดันตกลงจากนั้นแผงวงจรควบคุมก็จะคำนวณเป็นตำแหน่งที่สัมผัสได้ 

    ข้อดี คือ เวลาเขียน ผู้ใช้สามารถวางฝ่ามือลงบนจอได้คะ (เหมือนเขียนบน IPad) ภาพทีได้ชัดเจนกว่าแบบแรกเพราะแสงผ่านจากจอมาได้ รวมท้้ง รองรับการเขียนแบบลงน้ำหนักต่างกันได้คะ (เหมือนเขียนภู่กัน) 

 

                                   

จอ Razr รุ่น I-blackboard ขนาด 86 นิ้ว ใช้ sensor แบบ capacitive 

 

จอสัมผัสอัจฉริยะ ในปัจจุบัน มีขนาดจอเท่าใดบ้าง  ขอตอบดังนี้ ค่ะ

55 นิ้ว เหมาะสำหรับห้องทีมีความลีก ไม่เกิน 5 เมตร เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

65 นิ้ว เหมาะสำหรับห้องทีมีความลีก ไม่เกิน 6 เมตร เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

75 นิ้ว เหมาะสำหรับห้องทีมีความลีก ไม่เกิน 7 เมตร เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

86 นิ้ว เหมาะสำหรับห้องทีมีความลีก ไม่เกิน 8 เมตร เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน 

98 นิ้ว เหมาะสำหรับห้องทีมีความลีก ไม่เกิน 10 เมตร เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

     โดยขนาดกว้างและยาวของจอสัมผัส จะพอๆกับขนาดของโทรทัศน์ตามบ้าน แต่จะมีน้ำหนักที่มากกว่า เนื่องจาก มีส่วนประกอบของเซนเซอร์ และฮาร์ดเแวร์ภายใน การติดตั้งต้องใช้ขาแขวนทีรองรับน้ำหนักได้มากกว่าทีวีปกติค่ะ

 

เลือกซื้อจอสัมผัสอัจฉริยะ ยังไงดี

   1 เลือกจากขนาดห้อง  โดยอิง ในส่วนของความลึกและความกว้าง ของห้อง  หากห้องมีขนาดใหญ่มาก สามารถเลือกใช้จอสัมผัสอัจฉริยะขนาด 55-75 นิ้ว แล้วต่อภาพออกไปยังจอขนาดใหญ่ ในห้อง ผ่านช่อง HDMI out ของจอได้ ในส่วนนี้ หากต้องการคำปรึกษา หรือออกแบบระบบให้เข้ากับทีมีอยู่ ติดต่อแอดมินได้ค่ะ เรามีบริการออกแบบ ระบบ จำหน่ายอุปกรณ์ และติดตั้งค่ะ 

  2 เลือกจากเนื้อหาที่นำเสนอ การใช้งานหลัก 

- เน้นประชุมทางไกล ใช้เขียนข้อความทั่วไป ต้องใช้กล้องวีดีโอ conference  เลือกจอสัมผัสอัจฉริยะ  ยี่ห้อ Maxhub ,Huawei, ที่มีกล้องเว็บเคม แบบภายใน ใช้งานง่าย  หรือจะใช้แบบทัว่ไปและซื้อกล้องเพิ่มก็ได้ค่ะ

- เน้นขีดเขียน วาดภาพ แลกเปลี่ยนความเห็นกลุ่มเล็ก เลือกจอสัมผัสอัจฉริยะ  ยี่ห้อ Samsung flip WM55R ทีมีขนาด 55 นิ้ว หมุนได้เขียนง่าย ก็คุ้ม

- เน้นใช้ สำหรับการเรียนการสอน ต้องมีฟังก์ชั่น ช่วยสอนรายวิชา เช่นมีสูตรเคมี  กราฟพาราโบล่า ไม้บรรทัด วงเวียน  เลือกจอสัมผัสอัจฉริยะ ยี่ห้อ Razr Vertx Boxlight Viewsonic มีฟังก์ชั่นเหล่านี้คะ

- เน้น เขียนแบบวางฝ่ามือบนจอได้ ต้องการวาด เขียนงานที่ มีความต่างของน้ำหนักมือ เลือกจอสัมผัสอัจฉริยะ ที่ใช้ sensor แบบ capacitive 

- เน้นบริการหลังการขาย  เลือกจอสัมผัสอัจฉริยะ  จากซาวด์สกรีน ค่ะ ไม่ว่ายี่ห้อไหน เราดูแลเต็มที่ค่ะ

 

 เลือกซื้ออุปกรณ์เสริม ตามต้องตัดสินใจยังไงบ้าง

 •  อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ slot   เหมาะสำหรับผุ้ใัช้ที่ ต้องการความเสถียรในการใช้งานเพราะคอมพิวเตอร์ไม่ต้องผ่านการส่งสัญญาณใดๆ มาแสดงบนจอ รวมทั้งหากติดตั้งบนล้อเลื่อน ก็สามารถใช้งานได้ สะดวกขึ้น มีให้เลือก ทั้งแบบ Core i5 / core i7 

 •  ขาล้อเลื่อน มี 2 แบบ คือ ขาล้อเลื่อนปรันขึ้นลงได้ด้วยไฟฟ้า แบบนี้เหมาะกับห้องทีผู้ใช้มีความสูงแตกต่างกัน หรือการเคลื่อนย้ายต้องผ่านประตูที่เตี้ยค่ะ และแบบธรรมดาทัวไป ปรับความสูงไม่ได้

 

 • อุปกรณ์ส่งภาพไร้สาย Wifi Dongle เป็นอุปกรณ์เสริม กรณีทีไม่ต้องการลงโปรแกรมใดๆในคอมพิวเตอร์เพื่อส่งภาพไร้สาย อุปกรณ์นี้ เพียงเสียงเข้าช่อง USB คอมพิวเตอร์ กดปุ่ม ก็แสดงภาพบนจอสัมผัสอัจฉริยะได้ ทันที

 

    เนื่องจากแต่ละยี่ห้อ มีสเปค ขนาดฟังก์ชั่นอุปกรณ์เสริมทีแตกต่างกัน ราคาจึงมีความหลายหลาย การรับประกันแตกต่าง หากลูกค้า ต้องการทราบว่า จะใช้ จอสัมผัสอัจฉริยะแบบไหนดี  บทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ไม่น้อยนะคะ 

 

   สินค้าซื้อทีไหนก็ได้ แต่ซื้อที่ซาวด์สกรีน แถมความสบายใจใจการซื้อ ความมั่นใจใจสินค้า และความรวดเร็วในการจัดส่งคะ โทรศัพท์ 0617439656 หรือไลน์  soundscreenth  ยินดีบริการ

 

บทความนี้ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ  นะคะ  1/6/64

จอสัมผัส อัจฉริยะ Interactive Touch Screen

 • จอสัมผัสอัจฉริยะ ขนาด 65 นิ้ว ยี่ห้อ Razr เรสซ์ รุ่น PC-65X มี Google EDLA
  159,000.00 ฿
  199,000.00 ฿  (-20%)
 • ใหม่ล่าสุด
  Interactive Display ยี่ห้อ Vertex รุ่น IL-4865 Pro จอทัชสกรีน ขนาด 86 นิ้ว
  499,900.00 ฿
 • มีราคาส่วนลด-จอสัมผัส 86 นิ้ว Interactive Display ยี่ห้อ Hisense GoBoard Live รุ่น 86MR6DE
  372,750.00 ฿
 • รุ่นใหม่ ไวท์บอร์ด อัจฉริยะ ขนาด 65 นิ้ว ยี่ห้อ Huawei รุ่น Ideahub S2 IHS2-65SA ประกัน 1ปี
  999,999.00 ฿
Visitors: 720,912