9MYWTKCLH47XGH

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") สรุปประเด็นสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะสรุปแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับคุณ

วัตถุประสงค์ในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ อาทิ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ประมวลผลชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา จัดการการลงทะเบียนและการเข้าร่วมงานอีเวนต์และการสัมมนาออนไลน์ของเราหรือการเยี่ยมชมสำนักงาน จัดการการลงทะเบียนการประกวดแข่งขันของคุณหรือการส่งเสริมการขาย ให้ความช่วยเหลือด้านการบริการลูกค้าหรือติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • ประมวลผลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์และรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา และดำเนินการทำงานที่เหมาะสมต่อไป
 • ประมวลผลข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมของคุณจนเสร็จสิ้น เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา;
 • แสดงโฆษณาส่วนบุคคลสำหรับคุณและเพื่อส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเท่าที่เราสามารถทำตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล หากจำเป็น เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการประมวลผล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลเหล่านี้

 • ผู้ให้บริการตามสัญญาของเราซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราสำหรับการดูแลจัดการไอทีและระบบ โฮสติ้ง การประมวลผลบัตรเครดิต การวิจัยและการวิเคราะห์ การทำการตลาด การบริการลูกค้าและการตกแต่งข้อมูล
 • บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทของเราซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการลูกค้า การทำการตลาด การดำเนินงานด้านเทคนิคและการจัดการด้านบัญชี
 • ผู้สนับสนุนงานอีเวนต์ การสัมมนาออนไลน์หรือการประกวดแข่งขันที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วม
 • สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามและเครือข่ายโฆษณา ซึ่งปกติแล้วจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแยกต่างหาก เพื่อให้เราสามารถโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้
 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้บริการด้านคำปรึกษา การธนาคาร กฎหมาย การประกันภัยและการบัญชี หรือหากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การขายสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ แล้วแต่กรณี
 • เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาลเท่าที่เรามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งสิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ (สิทธิในการเข้าถึง)
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิในการแก้ไข)
 • การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ; สิทธิในการถูกลืม)
 • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายอนุญาต (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่น ๆ เท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)
 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (สิทธิในการคัดค้าน) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการคัดค้านดังกล่าว และ
 • การถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ

 

 

คุกกี้และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ
คุกกี้คืออะไร
    คุกกี้คือข้อความส่วนเล็กๆ ที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนเว็บเบราว์เซอร์ คุกกี้ถูกใช้เพื่อจัดเก็บและรับตัวระบุ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ตัวระบุที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ และซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ในนโยบายนี้  เรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งหมดว่า “คุกกี้”
 
    เราใช้คุกกี้ในกรณีที่คุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการที่เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของเรา ซึ่งคุกกี้จะช่วยให้สามารถบริการผลิตภัณฑ์ในเครือแก่คุณ และช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ของคุณไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบอยู่หรือไม่ก็ตาม
 
    นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราใช้คุกกี้และตัวเลือกที่คุณมี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้กับการประมวลผลของข้อมูลที่เราเก็บผ่านคุกกี้
 
ทำไมเราต้องใช้คุกกี้
   คุกกี้ช่วยให้เราจัดหา ปกป้อง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้ การปรับแต่งและการวัดผลโฆษณา และการมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น คุกกี้ที่เราใช้ประกอบไปด้วยคุกกี้ชั่วคราว ซึ่งจะถูกลบออกเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ และคุกกี้ระยะยาวซึ่งจะอยู่บนเบราว์เซอร์ของคุณจนกว่าจะหมดอายุหรือจนกว่าคุณจะลบออก ถึงแม้ว่าคุกกี้ที่เราใช้นั้นอาจเปลี่ยนไปบ้างเป็นครั้งคราวตามการปรับปรุงและอัปเดตผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ ของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
1. การยืนยันตัวตน
 เราใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณและระบุเวลาที่คุณเข้าสู่ระบบเพื่อให้เราสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯได้ง่ายขึ้น และแสดงให้คุณเห็นถึงประสบการณ์และฟีเจอร์ที่เหมาะสม
 
ความสมบูรณ์พร้อมของการรักษาความปลอดภัย เว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์
    เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยเรารักษาบัญชี ข้อมูลของคุณ และผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัยและมั่นคง เรายังใช้คุกกี้เพื่อจัดการกับกิจกรรมที่ละเมิดนโยบายของเรา หรือที่ลดความสามารถของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯอีกด้วย
 
การโฆษณา คำแนะนำ ข้อมูลเชิงลึก และการวัดผล
    เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราแสดงโฆษณาและแนะนำธุรกิจและองค์กรอื่นๆ ให้แก่ผู้ที่อาจสนใจผลิตภัณฑ์ บริการ หรือจุดประสงค์ที่พวกเขาโปรโมต นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาสำหรับธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ คุกกี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอและวัดผลโฆษณาในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้โดยบุคคลเดียวกัน คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถจัดหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ บริษัทฯ รวมถึงผู้ที่โต้ตอบกับโฆษณา เว็บไซต์ และแอพของผู้ลงโฆษณาของเราและธุรกิจต่างๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้อย่างเช่นคุกกี้ “oo” ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี เพื่อให้คุณสามารถเลือกที่จะไม่เห็นโฆษณาจากบริษัทฯ โดยอิงจากกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ วิธีที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าจะแสดงโฆษณาใดให้คุณเห็นบ้างทั้งในและนอกผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ และการควบคุมที่คุณสามารถใช้ได้
2. คุณสมบัติและบริการของเว็บไซต์
 เราใช้คุกกี้เพื่อให้ฟังก์ชั่นที่ช่วยให้เราจัดหาผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ ทำงานได้ตามปกติ นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ในการมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาของคุณให้กับคุณอีกด้วย
 
 
ประสิทธิภาพ
 
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่คุณ
 ข้อมูลวิเคราะห์และการศึกษาวิจัย   เราใช้คุกกี้เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าผู้คนใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป
 
Google Analytics    นอกจากนี้เรายังตั้งค่าคุกกี้จากโดเมน www.soundscreen.co.th ที่ทำงานร่วมกับบริการ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราทราบวิธีที่ธุรกิจต่างๆ ใช้เว็บไซต์ผู้พัฒนาของบริษัทฯอีกด้วย คุกกี้เหล่านี้มีชื่อต่างๆ
 
เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
 
พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราอาจเลือกที่จะแชร์ข้อมูลกับบริษัทฯ จากคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้ในโดเมนเว็บไซต์ของตน แม้ว่าคุณจะมีบัญชีบริษัทฯ หรือเข้าสู่ระบบอยู่หรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะอาจมีการตั้งค่าคุกกี้ ไว้บนโดเมนของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมอยู่บริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้เหล่านี้ได้หากคุณอยู่บนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ที่ได้ตั้งค่าคุกกี้ไว้ รวมถึงเมื่อคุณอยู่บนโดเมนใดๆ ของเรา ซึ่งจะแตกต่างจากคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้บนโดเมนของบริษัทฯเอง โดยคุกกี้ดังกล่าวจะทำหน้าที่เหมือนกันกับคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้บนโดเมนของบริษัทฯเองซึ่งได้แก่ ปรับเนื้อหา (รวมถึงโฆษณา) ให้เหมาะสมกับบุคคล วัดผลโฆษณา ดำเนินการวิเคราะห์ และมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้
3. เราจะใช้คุกกี้ที่ใด  เราอาจวางคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้เมื่อคุณใช้งานหรือเข้าชม :
 
      เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากบริการของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้
 
      ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของ soundscreen.co.th  ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
  

 

นโยบายต่างๆ

 • การรับประกันสินค้า
  าให้ใหม่ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุด โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้ 1 สินค้าที่รับเปลี่ยนจะต้องเ...
 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอ...
 • นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง ซาวน์สกรีน จะปกปิ...
 • นโยบายความปลอดภัย
  เว็บไซต์ Soundscreen.co.thได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามา...
Visitors: 981,169