9MYWTKCLH47XGH

การรับประกันสินค้า

าให้ใหม่ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุด โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้

1  สินค้าที่รับเปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าที่ชำรุดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ทาง ซาวน์สกรีน จะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง

2  การพิจารณาว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าชำรุดหรือไม่ เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของผู้ผลิต

3  ซาวน์สกรีน ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากสินค้านั้นไม่ชำรุดจากการผลิตของโรงงานผู้ผลิต 

4  กรณีสินค้า กลุ่มจอฉายภาพ ขาแขวนเครื่องฉาย สายสัญญาณ ชำรุด หลังจากวันที่ซื้อเกิน 7 วัน(วันที่ 8 นับจากวันที่ซื้อเป็นต้นไป) จะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้  ลูกค้าสามารถส่งสินค้าซ่อมที่ศูนย์บริการแต่ละยี่ห้อ หรือที่ ซาวน์สกรีน

 เงือนไขการรับประกันสินค้าแต่ละประเภท

1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  

 รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง  สำหรับ Acer  BenQ  Viewsonic

 รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง  สำหรับ Epson Optoma Panasonic  Sony NEC

 รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 2000 ชั่วโมง  สำหรับ Hitachi

 รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1,000 ชั่วโมง  สำหรับ epson iรุ่น EB-G series และ EB-Z series

 รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี หรือ 10,000 ชั่วโมง  สำหรับ  Laser projector   Sony

 รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี หรือ 20,000 ชั่วโมง  สำหรับ  Laser projector  Epson Panasonic Viewsonic Acer  BenQ 

2 เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ

         รับประกัน ตัวเครื่อง 1 ปี สำหรับ Vertex Epson  Gygar 

         รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี สำหรับ Razr

         รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี สำหรับ Avervision

3 จอฉายภาพ

        ผ้าจอ  รับประกัน  1 ปี  สำหรับจอฉายแบบแขวนมือดึง จอขาตั้ง จอตั้งพื่้น จอตรึง จอแบบ easyfold ทุกขนาด

        มอเตอร์จอ 

 รันประกัน  1 ปี  สำหรับมอเตอร์ของจอไฟฟ้า ยีห้อ Screenboy Gygar

 รับประกัน 2 ปี สำหรับมอเตอร์จอ  ยี่ห้อ Razr  Grandview

 รับประกัน 3 ปีสำหรับมอเตอร์จอ ยี่ห้อ Vertex  

4 ขาแขวนเครื่องฉาย สายสัญญาณ อุปกรณ์ต่อพ่วง   รับประกัน 1 ปี

 5 จอสัมผัสอัจฉริยะ

ยี่ห้อ Vertex  ตัวจอ+OPS + อุปกรณ์ต่อพ่วง  รับประกัน 1 ปี 

ยี่ห้อ RAZR   ตัวจอ+OPS  รับประกัน 2 ปี  อุปกรณ์ต่อพ่วง  1 ปี

ยี่ห้อ  Maxhub Huawei Hisense Newsline Samsung Viewsonic BenQ  ตัวจอ 3 ปี  อุปกรณ์ต่อพ่วง และ OPS รับประกัน 1 ปี 

อุปกรณ์ต่อพ่วงได้แก่ รีโมท สายไฟ สายสัญญาณ ปากกา 3

 

 เงื่อนไขที่ทำให้สินค้า ไม่อยู่ในการรับประกัน ได้แก่

 

o   สินค้าตามรายการทั้งหมด มิได้ถูกบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับแต่ง เคลื่อนย้าย โดยบริษัทฯหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท

 

o   ความเสียหายใดๆ ที่เนื่องมาจากการใช้งานผิดประเภท หรือเกินขนาด หรือการใช้งานในสภาพเงื่อนไขที่ผิดปกติจากที่กำหนดไว้

 

o   ความเสียหายใดๆ ที่มาจาก ผู้ใช้ หรือผู้อยู่ในสถานที่ของผู้ใช้ เช่น การทำของเหลวหกใส่ การฉีดพ่นเก็ส ไอน้ำ หรือสารเคมีใดๆ เหตุจากไฟตก ไฟกระชาก ไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคารสถานที่  การใช้ผ้าหรือวัสดุใดๆเช็ค, ปัด ,เคลือบปิดจอบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นต้น

 

o   ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยจากธรรมชาติ เช่น ลมพัด ฝนตก พายุฝน  ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การโจรกรรม  เหตุวิวาท เหตุจลาจล ก่อการร้าย  เป็นต้น

 

 

สอบถามเพิ่มเติม  โทรศัพท์ 0617439656   ไลน์ไอดี @sssth   อีเมล์ soundscreenth@gmail.com  บริการเร็ว จัดส่งไว มั่นใจได้ ฝ่ายขายใจดี มีบริการดูแลตลอดการใช้งาน 

นโยบายต่างๆ

 • การรับประกันสินค้า
  าให้ใหม่ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุด โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้ 1 สินค้าที่รับเปลี่ยนจะต้องเ...
 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอ...
 • นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง ซาวน์สกรีน จะปกปิ...
 • นโยบายความปลอดภัย
  เว็บไซต์ Soundscreen.co.thได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามา...
Visitors: 981,171