9MYWTKCLH47XGH

การรับประกันสินค้า

       ซาวน์สกรีน จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุด โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้

1  สินค้าที่รับเปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าที่ชำรุดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ทาง ซาวน์สกรีน จะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง

2  การพิจารณาว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าชำรุดหรือไม่ เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของผู้ผลิต

3  ซาวน์สกรีน ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากสินค้านั้นไม่ชำรุดจากการผลิตของโรงงานผู้ผลิต 

4  กรณีสินค้า กลุ่มจอฉายภาพ ขาแขวนเครื่องฉาย สายสัญญาณ ชำรุด หลังจากวันที่ซื้อเกิน 7 วัน(วันที่ 8 นับจากวันที่ซื้อเป็นต้นไป) จะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้  ลูกค้าสามารถส่งสินค้าซ่อมที่ศูนย์บริการแต่ละยี่ห้อ หรือที่ ซาวน์สกรีน

 เงือนไขการรับประกันสินค้าแต่ละประเภท

1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  

 รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง  สำหรับ Acer  BenQ  Viewsonic

 รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง  สำหรับ Epson Optoma Panasonic  Sony NEC

 รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 2000 ชั่วโมง  สำหรับ Hitachi

 รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1,000 ชั่วโมง  สำหรับ epson iรุ่น EB-G series และ EB-Z series

 รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี หรือ 10,000 ชั่วโมง  สำหรับ  Laser projector   Sony

 รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี หรือ 20,000 ชั่วโมง  สำหรับ  Laser projector  Epson Panasonic Viewsonic Acer  BenQ 

2 เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ

         รับประกัน ตัวเครื่อง 1 ปี สำหรับ Vertex Epson  Gygar 

         รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี สำหรับ Razr

         รับประกัน ตัวเครื่อง 3 ปี สำหรับ Avervision

3 จอฉายภาพ

        ผ้าจอ  รับประกัน  1 ปี  สำหรับจอฉายแบบแขวนมือดึง จอขาตั้ง จอตั้งพื่้น จอตรึง จอแบบ easyfold ทุกขนาด

        มอเตอร์จอ 

 รันประกัน  1 ปี  สำหรับมอเตอร์ของจอไฟฟ้า ยีห้อ Screenboy Gygar

 รับประกัน 2 ปี สำหรับมอเตอร์จอ  ยี่ห้อ Razr  Grandview

 รับประกัน 3 ปีสำหรับมอเตอร์จอ ยี่ห้อ Vertex  

4 ขาแขวนเครื่องฉาย สายสัญญาณ อุปกรณ์ต่อพ่วง   รับประกัน 1 ปี

 

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0944471597  ไลน์ไอดี  @soundscreen  อีเมล์ soundscreen.adm@gmail.com

นโยบายต่างๆ

 • การรับประกันสินค้า
  ซาวน์สกรีน จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุด โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดั...
 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอ...
 • นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง ซาวน์สกรีน จะปกปิ...
 • นโยบายความปลอดภัย
  เว็บไซต์ Soundscreen.co.thได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามา...
Visitors: 285,319