9MYWTKCLH47XGH

นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงินกรณีสินค้าคงคลังหมดเมื่อลูกค้าชำระเงินเข้ามาแล้ว

    ที่ ซาวด์สกรีน จะพยายามอย่างที่สุดในการจัดหาสินค้าตามความต้องการของท่าน หากกรณีเกิดความผิดพลาดในการเช็คสินค้าคงคลัง ภายหลังจากที่ลูกค้าทำการชำระเงินมาแล้ว ทางบริษัทจะรีบดำเนินการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนรวมค่าโอน ให้ท่านภายใน 1-3 วันทำการนับจากแจ้งโอน หรือภายใน 30-45 วันทำการสำหรับบัตรเครดิต โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้เช็คสถานะ สินค้าคงคลังกับเจ้าหน้าที่ของซาวด์สกรีน ผ่านช่องทาง ไลน์ หรืออีเมล์  ก่อนชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น    โดยสามารถติดต่อไ้ด้ที่ โทรศัพท์   0617439656   อีเมล์  soundscreenth@gmail.com    ไลน์ไอดี @sssth 

 

การคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า

1 สินค้าทุกรายการ หากทำการจัดส่งสินค้าแล้ว ทางบริษัทไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

2 สินค้าใหม่ทุกรายการ บริษัทไม่รับเปลี่ยน รุ่น ขนาด ยี่ห้อ ยกว้น ทางบริษัท จัดส่งสินค้าผิด หรือสินค้ามีความเสียหายจากการผลิต(DOA) ทางบริษัทดำเนินเปลียนสินค้าใหม่ รุ่นเดิม ตามเงื่อนไขการรับประก้นของผู้ผลิต/ผู้นำเข้า 

3 สินค้าล้างสต๊อค ทุกรายการ  บริษัทไม่รับเปลี่ยน รุ่น ขนาด ยี่ห้อ ยกว้น ทางบริษัท จัดส่งสินค้าผิด บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปและกลับทั้งหมด

นโยบายต่างๆ

 • การรับประกันสินค้า
  าให้ใหม่ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุด โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้ 1 สินค้าที่รับเปลี่ยนจะต้องเ...
 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอ...
 • นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง ซาวน์สกรีน จะปกปิ...
 • นโยบายความปลอดภัย
  เว็บไซต์ Soundscreen.co.thได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามา...
Visitors: 981,175