9MYWTKCLH47XGH

เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ ยี่ห้อ เรซส์ รุ่น EV565 สเปค ICTประกัน 2 ปี

รหัสสินค้า : EV565

ราคา

7,500.00 ฿


12,900.00 ฿

 (-42%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 7,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คุณสมบัติเด่น

  • CMOS ขนาด 5,000,000 พิกเซล
  • สามารถฉายแผน่ ใส, ่ วัตถุ 3 มิติ, ฟิลม์สไลด์, ฟิลมเ์อ็กซเ์รยไ์ด้
  • สามารถซูมภาพดว้ยเลนสไ์ด้22 เท่า (Optical) และซูมดิจิตอลได้16 เท่า (Digital)
  • กล้องหมุนได ้350 องศา ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแขนกล ้องเป็นระบบล็อคในตัว


รายละเอียดสินค้า

- เป็นเครื่องนำเสนอภาพด้วยกล้องวิดีทัศน์ที่ใช้ CMOS ขนาด 1/3" นิ้ว 5,000,000 พิกเซล

- สามารถฉายแผ่นใส, วัตถุ 3 มิติ, ฟิลม์สไลด์, ฟิลม์เอ็กซ์เรย์ได้ (Visualizer)

- สามารถเลือกระดับการแสดงผลได้ 4 ระดับ XGA/SXGA/WXGA/ 720P/1080P

- สามารถซูมภาพด้วยเลนส์ได้ 22 เท่า (Optical) และซูมดิจิตอลได้ 30  เท่า (Digital)

- กล้องหมุนได้ 330 องศา ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

- ระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชัดและความสว่างได้ในปุ่มเดียว

- อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate) 30 Frame/Second

- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto Focus)

- สามารถปรับหมุนภาพจากปุ่มกดที่ตัวเครื่องได้ 0°, 90°, 180° และ 270°

- สามารถปรับความขาวได้อัตโนมัติ (Auto White Balance)

- มีระบบปรับภาพ Positive/Negative

- มีระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze)

- สามารถค้างหัวข้อเรื่องหรือเนื้อหาที่สำคัญได้ (title)

           - สามารถบันทึกภาพเก็บไว้ในตัวเครืองได้ 63 ภาพ (Save and Recall)

           - สามารถบันทึกวีดีโอได้

- สามารถแสดงภาพได้ 2 ภาพในจอเดียวกัน (Split Screen) เป็นภาพปัจจุบันและภาพที่บันทึกไว้โดยในส่วนภาพปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติ

- มีไฟส่องวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1 W  และมีไฟที่ฐานชนิด LED ขนาด 1.5 W

- มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้

Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2

Audio Input : Audio mini jacks 3.5mm x 2 ,  

Power Input : 100 -240V , 50-60Hz 12V/1.5A DC Adapter

Audio Output : Audio mini jacks 3.5mm x 1

Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2

Control : RS232 (PS/2) x 1 , USB 2.0 x 1

  • น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม (ไม่รวม Adapter)
  • ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี